Tuesday, 31 January 2012

LIM Valentine CAS card 2012

Hi there and welcome to a very, very cold country at the moment... The Netherlands!
Oh yes, finally King Winter has arrived and treated us on some freezing *whoowhoo*


Today I like to show you a card I made for the LIM challenge: sketch. Got so many ideas to use this sketch for, but so little time... Guess that if I ever had a shop that'd sell time, I'd be a billionaire within a day ;)

But for now, you have to do it with a CAS Valentine's Card.
Used some SU supplies and some twine from My Shop
Aloha en welkom in een zeer, zeer koud land op het moment... Nederland!
Eindelijk is Koning Winter gearriveerd en trakteert ons op wat vriesweer *whoowhoo*
Vandaag wil ik een kaartje laten zien die ik voor de LIM challenge heb gemaakt, een schets. Ik heb zoveel ideeën om deze schets te gebruiken, maar zo weinig tijd. Als ik ooit een winkel zou hebben die tijd zou verkopen, dan zou ik binnen een dag miljardair zijn :)
Maar nu moeten jullie het even met een CAS Valentine's kaartje doen.
Ik heb wat SU spullies gebruikt en wat twine uit m'n shoppie valentine's twine... heerlijk spul om mee te werken!!Thank you very much for coming over. See you later!
Bedankt voor het langskomen! Tot de volgende keer!


Challenges:
- LIM: Sketch


Monday, 30 January 2012

Monday: SU day - Happy New Year

After making last Monday's card I wanted to make another Happy New Year card, even though we're already 4 weeks in 2012.
This time I made it with plain white cardstock and some Melon Mambo-accents. Oh, I just looooooove this combo!
Added some ribbon and stickles and put out one of my embossingfolders to emboss the background.
Nadat ik de kaart van vorige week maandag had gemaakt, wilde ik nogmaals een Happy New Year-kaart maken, ook al zitten we al 4 weken in 2012.
Ditmaal heb ik de kaart gemaakt met wit cardstock en wat Melon Mambo-accenten. Geweldige kleurcombi! :)
Ik heb wat lint en stickles gebruikt en heb ook weer eens een embossingfolder tevoorschijn gehaald om de achtergrond te embossen.

And here you have it...And a detailphoto, so you can see the sparkling bubbles a bit better :)
Een detailfotot, zodat je de glinsterende bubbels iets beter kunt zien :)Thank you very much for coming over and see you later! :)
Bedankt voor het komen en tot de volgende keer! :)


Sunday, 29 January 2012

Winter Magnolia card - Tilda with snowflakes

Hi there!

Thank you all so much for your comments!!
Today I have a Magnolia card for you all. It's made with an awesome Tilda, love her. It's a Tilda made for an event overhere in The Netherlands and hasn't been released since, so very exclusive :)
Hi!
Bedankt voor al jullie reacties!
Vandaag heb ik een Magnoliakaartje. Het is gemaakt met een geweldige Tilda. Het is gemaakt voor het Magnolia-Event, exclusief :)

Anyways... I think this is one of the Magnolia stamps I love most for making wintercards, so that's what I did :)
As you might know (wrote it several times overhere, if not... here's again...) I'm totally not a bling-bling girl, but... I guess some Stickles and rhinestones/gems are the perfect accessorize for cards.
And when it comes to choosing between diamonds and pearls, my heart goes to diamonds, just because they shine so pretty in the light.
Anyways... Ik denk dat dit één van m'n favo Magnoliastempels is om winterkaarten mee te maken, dus dat is wat ik heb gedaan :)
Zoals je misschien zult weten (heb het er al meerdere keren over gehad, zo niet, hier is het opnieuw...)
Ik ben totaal geen bling-bling girlie, maar... wat Stickles en rhinestones/gems zijn volgens mij de perfecte accessorize voor kaarten.
En als het gaat om te kiezen tussen diamanten en parels, dan gaat mijn hart tocht uit naar diamanten, gewoon omdat ze zo mooi schitteren in het licht.

Anyways... I'll stop talking... here's my card:
Anyways... ik stop maar eens met praten, hier is mijn kaart:And a detailphoto, so you can see all the bling a bit better:
En een detailfoto, zodat je de bling een beetje beter kunt zien:So there you have it... a Magnolia card with my fave winter Tilda on it.
Thank you very much for coming over. Hope to see you again!
Zo... dat was het weer, een Magnoliakaart met mijn favo winter Tilda erop. Het twine komt uit m'n shoppie: !ScrappingAngel
Bedankt voor het langskomen. Ik hoop je snel weer te mogen begroeten! :)


Challenges:
- Christmas Cards: Sketch
- It's a Magnolia: Winterskaartje
- Cute Card Thursday: It's a gem
Stamptacular Sundays: Diamonds & Pearls
- Magnolia Stamp Lovers: Twine


Thursday, 26 January 2012

Magnolia Soccer Edwin - Birthday Card

Hi there!

I wanted to share a Magnolia Edwin card today. I don't use the Edwin stamps a lot, so it was time to set them in the spotlight ;)

Made this card for some challenges and when I found out the Magnolia Down Under challenge was to use the colors of your national flag, it was quite obvious to use Soccer Edwin as well as The Netherlands are very fanatic soccerplayers (and I really wish all those streets weren't colored orange during European and World Championships... terrible!).
So here you have it... Soccer Edwin in the national colors of The Netherlands: red, white and blue.

Hi!
Vandaag wil ik een Magnolia Edwin kaart laten zien. Ik gebruik de Edwin stempels niet zo heel vaak, dus het was tijd om hem eens in de spotlight te zetten ;)
Ik heb deze kaart voor wat challenges gemaakt en toen ik erachter kwam dat MDUC een challenge had om de kleuren van je vlag te gebruiken, lag het nogal voor de hand om dan ook Soccer Edwin te gebruiken.
Vele Nederlanders houden nu eenmaal van dit spelletje (en ik wenste dat al die straten niet zo oranje gekleurd waren tijdens EK's en WK's, zeker niet die straat bij mij...wat een herrie!!).
Dus hier is ie... Soccer Edwin in de Nederlandse kleuren: rood, wit en blauw.
Thanks very much for coming over. Hope to see you again! :)
Bedankt voor het langskomen en graag tot een volgende keer! :)


Challenges:
- Magnolia Cards: Birthday/Verjaardag
- Magnolia Stamp Lovers: Sport
- Magnolia Down Under: Colors of the national flag


Wednesday, 25 January 2012

Papertrey Ink January bloghop

Hi there!


Sorry for my long, very long, absence, but have (and still am) ill.
Terrible sickness, pain in my ear, throat and during the last couple of days my back as well. Luckily it's getting better every day, but not that great though... ah well.. there are worse things in life!
Hi daar!
Het spijt me voor m'n lange afwezigheid, maar was (en ben nog steeds) ziek.
Verschrikkelijk misselijk, oorpijn, keelpijn en als klap op de vuurpijl ook rugpijn. Gelukkig gaat het iedere dag steeds beter, maar nog niet zo goed als ik zou willen... ach ja, er zijn ergere dingen in het leven!


Back to topic... there's a Papertrey Ink bloghop going on at the moment and there's a challenge involved as well, which is the following:

This month, in honor of the new year, we are challenging you to pick your favorite project from 2011 and share it with all of us! To take it a step further, you are also challenged to create a second card that is inspired by the favorite project you select. Your new version of an old favorite could carry over the color scheme, the layout or the stamp sets. We look forward to seeing your best creations from 2011 as well as one of your first projects for 2012!

Back to topic.
Er is een nieuwe Papertrey Ink bloghop.
Deze maand dagen ze je uit om je favo project van 2011 uit te kiezen en te laten zien. En om een stapje verder te gaan, word je ook uitgedaagd om een tweede kaart te maken die gebaseerd is op je favo project.
So... here's one of my fave projects of last year. Really love the simplicity of the card, but so love the effect it gives.
Send this card last Christmas to some family and hopefully they have enjoyed the card as much as I liked making it!
Hier is één van m'n favo projecten. Ik houd van de simpelheid van deze kaart, maar het geeft zo'n geweldig effect.
Heb deze kaart afgelopen Kerst naar familie gestuurd en hopelijk hebben ze hiervan genoten.

And this is what I made of it this time. Totally different, but still the same shape and stitches :)
Used my newest paper (I'm already in love with this white cardstock!!! Loooooooove it!!), dies and stamps on this project (oh... I just looooooooove combining them!) and popped the image a bit with some 3d-foam.
At this moment this card will be heading to Canada :)
Thanks so much Elena for your sweet comment! I hope your sweetie will love it :) It's a pleasure to send it to you.
En dit is wat ik er deze keer van heb gemaakt. Iets totaal anders, maar nog steeds dezelfde vorm en stiksels :)
Heb m'n nieuwste papier gebruikt (ben op slag verliefd op dit geweldige witte cardstock!!!), dies en stempels en heb het plaatje met wat 3d-tape verhoogd.
Op dit moment is deze kaart op weg naar Canada :)
Bedankt Elena voor je lieve comment!And a detailphoto...

Thank you very much for hopping with me :)
Go to Nichole's blog for some more inspiration.
See you all later (and hopefully I'm better by then!).

Monday, 23 January 2012

Monday: SU day - Happy New Year in kraftstyle

Happy SU-Monday!
Even though we're already 3 weeks in 2012, I wanted to show you a "Happy New Year"-card I made recently.
It's one of my fave colorcombo's nowadays: Pink and kraft. Love it!


So here you have it. I scored the card a bit on the bottom of the card with my MS scoreboard (love this tool!!).
Happy SU-maandag!
Hoewel we alweer 3 weken in 2012 zitten, wilde ik jullie toch een "Happy New Year"-kaart laten zien die ik onlangs heb gemaakt.
Het is één van m'n favo kleurcombi's op het moment: roze en kraft. Love it!
Dus hier is het. Ik heb op de rand een score gemaakt met m'n MS-scoreboard (love it!).
And a detailphoto, so you can see the sparkling bubbles a bit better :)
Thank you very much for coming over and see you later! :)
Bedankt weer voor het komen en tot de volgende keer! :)


Sunday, 15 January 2012

ABC Challenge: H for Happy birthday! Magnolia Card

Even though I have to wait 8 months till people can say this to me, over at the ABC Challengeblog we have this challenge: H for Happy Birthday!
Ook al moet ik nog 8 maanden wachten voordat mensen dit tegen mij kunnen zeggen, bij het ABC Challengeblog hebben we deze challenge: H voor Happy Birthday!

I used a Magnolia stamp I recently bought from someone else and it's just perfect for this challenge, so am quite happy with it :)
Ik heb een Magnolia stempel gebruikt die ik laatst van iemand overgenomen heb en deze is dus perfect voor deze challenge, dus ben er behoorlijk blij mee :) (en anders had ik wel een andere stempel in "de collectie" die bij deze challenge past)

Wanted to combine some Magnolia challenges, so this is what I made:
Ik wilde een aantal Magnolia challenges combineren, dus dit is wat ik ervan heb gemaakt:
And a detailphoto so you can see all the glitter...Actually I made 2 colored images, but the first one... uhhmm... thought it was ok to put on the glitter first and than ran through my bigshot with the nesties.... wrong thought! :)
So my image was with loads of glitter and had to make another one... ah well... another experience what I probably won't do again *smile*
Eigenlijk heb ik 2 plaatjes ingekleurd, maar de eerste.. uuhhmmm... ik dacht dat het geen kwaad kon om eerst glitter op het plaatje te doen en dan door de bigshot met de nesties... verkeerde gedachte! :)
Dus dat plaatje zat vol glitter en had dus een nieuwe te maken... nou ja... een ervaring die ik waarschijnlijk niet meer zal nadoen *smile*


Anyways... hope you like the card, now it's your turn to take part in this challenge. We would love to have you join us! :)
Please go to the ABC Challengeblog for the creations the other DT-members have made.
Anyways... ik hoop dat je de kaart een beetje leuk zult vinden, nu is het aan jullie om ook gezellig mee te doen met deze challenge. We zouden het ontzettend leuk vinden als je mee zou doen! :)
En neem direct een kijkje op het ABC Challengeblog voor de creaties van de andere DT-leden.

Thank you very much for coming over and see you later! :)
Bedankt voor het komen en tot gauw! :)


Challenges:
- TOMIC: monochromatic pink and a bow
- Just Magnolia: Sketch
- Paper Sundaes: Pick your fave past challenge (I picked #100, celebrate!)


Saturday, 14 January 2012

Birdy Thanks

Originally, I had this post sceduled for coming Monday, but these cards just suits the "Less Is More"-challenge perfectly, so here they are...
Back again with another SU creation :)
I just loooooooooved creating these mini-cards! Perfect as little "thank you"-notes etc.
Oorspronkelijk had ik deze post gepland voor as maandag, maar deze kaarten passen perfect bij de "Less Is More"-challenge, dus hier zijn ze dan...
Weer terug met een nieuwe SU-creatie :)
Ik vind het echt superleuk om mini-kaarten te maken! Ze zijn perfect als kleine "bedankt"-kaartjes etc.Thank you very much for coming over and see you later! :)
Bedankt voor het komen en tot de volgende keer :)


Challenges:
- Less Is More: One layer with birds
- Sarah Hurley Challenges: Thanks
- Diva's by design: Thanks
- I brake for stamps: CAS
- Penny's Challenges: Birds


Monday, 9 January 2012

Monday: SU day - Froggy Wishes

First of all... let me thank you for all your sweet comments I've received the last couple of days! THANK YOU!!!
Laat me beginnen om jullie allemaal te bedanken voor die lieve reacties die ik de afgelopen dagen heb mogen ontvangen! BEDANKT!!!

It's Monday, so time for another SU creation :)
Het is maandag, dus weet tijd voor een nieuwe SU-creatie :)
I have this set for quite a while, but haven't been playing with it a lot, so I grabbed it and made some mini-cards (2 3/4"x2 3/4") with it which are perfect for going with a winebottle, flowerarrangement, etc. etc.
Deze set heb ik alweer een tijdje, maar heb er nog niet zoveel mee gespeeld, dus ik heb er ditmaal een aantal mini-kaarten (2 3/4"x2 3/4")mee gemaakt die perfect zijn om te gebruiken om een wijnfles, boeket, etc. etc. mee op te vrolijken.

Thank you very much for coming over and see you later! :)
Bedankt voor het komen en tot de volgende keer :)


Challenges:
-
Wee Memories: Nothing bigger than 4x4
- Dream Valley Challenges: Anything goes 
- Creative Inspirations: Something old (my stamp)
- Birthday Sundaes: Birthday card

Sunday, 8 January 2012

CAS card, just loving it

Goodmorning Sunday (it's 00:00 am overhere).

I have another CAS card for you today. It's quite simple to make, within 10 minutes and yes, I really like this one and will probably make some more, but in different colors, so I have a few extra birthday/congratulationcards to give/send.
Goedemorgen zondag.
Ik heb een nieuwe CAS kaart voor vandaag. Erg simpel te maken, eigenlijk binnen 10 minuten klaar, en ja, ik vind hem wel erg leuk en zal er waarschijnlijk nog een aantal maken, weliswaar in andere kleuren, zodat ik een paar extra verjaardags/gefeliciteerd-kaarten heb om te verzenden/te geven.

And here it is...
En hier is ie dan...I don't know if you can see it on the card, but it's made with SU's Rich Razzleberry cardstock and ink. Love that color!

Thank you very much for coming over and hope to see you later! :)
Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is gemaakt met SU's Rich Razzleberry (paarse kleur) cardstock en inkt. Vind de kleur geweldig!
Bedankt weer voor het langskomen en graag tot ziens! :)


Challenges:
- Less is more: Purple

- Clean&Simple: Sketch (uuhh... didn't quite follow it with the circle in the middle, but was surely inspired by it! :))

Saturday, 7 January 2012

BasicGrey Challenges: Something new

And we're back with another BasicGrey Challenge!
On behalf of the team I'd like to wish you a happy 2012 and may you join us with all our challenges as well :)

As the new year just started, we'd love to see "Something new" from your stash on your card (you must at least use one BasicGrey item!!).
This time we're sponsored by the lovely Simon Says Stamp and the winner will get a $ 25 spending spree! Whoowhoooooooooo!! If I wasn't on the DT, I surely would have joined this challenge!
En we zijn weer terug met een nieuwe BasicGrey Challenge!
Namens het team wil ik jullie graag een happy 2012 toewensen en dat je maar vaak met onze challenges mee mag doen :)

Aangezien het nieuwe jaar net is begonnen, willen we graag "Something new/Iets nieuws" uit je voorraad (en wie heeft die nu niet, geef toe *smile*) zien (wel willen we minimaal 1 BasicGrey item terugzien!!).
Ditmaal worden we gesponsord door Simon Says Stamp en de winnaar van de challenge krijgt een $ 25 shoppingspree! Whooowhooo! Als ik niet in het DT zat, had ik zeker meegedaan!

Simon Says Stamp

Anyways... here's my creation.
I used some lovely BasicGrey Nordic papers from the 6x6 paperpad and a lovely LOTV sentimentstamp. Both are new, even the cardstock is new!
Anyways... hier is mijn creatie.
Ik heb geweldig mooi BasicGrey Nordic papiertjes van het 6x6 paperpad gebruikt en een supergeweldige LOTV tekststempel. Beiden zijn nieuw, zelfs het witte cardstock!And a detailphoto to see I used some 3d-tape for some dimension...
En een detailfoto, zodat het 3d-tape iets beter is te zien....Already working on my Christmas 2012 cards ;)
Ik ben al heerlijk aan het werken voor mijn 2012 kerstkaarten ;)

Thanks very much for coming over.
Please go to the BasicGrey challengeblog for more inspiration and hopefully we may see you joining :)
See you later!
Bedankt voor het langskomen.
Neem een kijkje op het BasicGrey Challengeblog voor wat meer inspiratie en hopelijk kunnen we je begroeten bij deze challenge :)
Tot later!


Challenges:
-
Skipping Stones Design: Sketch
- Simon Says Stamp: New something
- Make it Monday: Always anything goes

Friday, 6 January 2012

WnW challenge: White on white + one pop of color

Hi there and welcome to a new Wags'nWhiskers Challenge! :)
Aloha en welkom bij een nieuwe Wags'nWhiskers Challenge! :)

This challenge we would like to see creations that go with the following: White on white plus one pop of color.
As red is my fave color, it wasn't a hard decision to make, but... it was hard which cute stamp I had to ink though... Wags'nWhiskers have so many gorgeous and cute stamps, it was hard to decide, but... I made up my mind and choose Rosalie as the lucky stamp to be inked.
Ditmaal willen we graag creaties zien die voldoen aan het volgende critirium:
Wit op wit met één uitspringende kleur.
Aangezien rood mijn favo kleur is, was het niet moeilijk om te beslissen, maar... ik vond het wel moeilijk om te beslissen welke stempel ik zou gaan beinkten... Wags'nWhiskers heeft zoveel geweldige en schattige stempels, dat het moeilijk beslissen was, maar... het is gelukt en het is Rosalie geworden.

And this is my creation...Guess you can use this card for many occasions, so I didn't put a text on/in it.

So.. what are you waiting for?? Get creating and visit the Wags'nWhiskers Challengeblog for more info :)

Thanks for coming over and hope to see you again! :)
Deze kaart kun je voor diverse gelegenheden gebruiken, dus heb er geen tekst op/in gezet.
Dus...waar wacht je nog op?? Ga iets maken en bezoek het Wags'nWhiskers challengeblog voor meer info :)
Bedankt voor het langskomen en hoop je opnieuw te mogen begroeten! :)


Challenges:
- Flutterby Wednesdays: Open (but use fairy, butterfly etc.)
- Crafting for all seasons: Fairies
 

Monday, 2 January 2012

Monday: SU day - Dreams

Hi there and welcome to January 2nd, 2012.
It's Monday and for this year I wanted the Mondays to be SU-inspired ones. I just looooooooove SU a lot, but notice I don't put all my cards I've created on my blog. So this year I'm trying something new... Monday is SU day :)

So here's my first creation...Love this sentiment, and isn't it just appropriate for the beginning of a new year??
May all your wishes and dreams come true :)


Thank you very much for coming over and see you later! :)


This card will play in the following challenges:
-
Make it Monday: Anything goes
- Incy Wincy Designs: Anything goes 
- Sentimental Sundays: Anything goes

Sunday, 1 January 2012

ABC Challenge: G for Go Green (color or recycle)

Hi there and a very, very happy 2012 (if you missed it.. it's 2012 already, time passes by so fast!)!

Kicking my 1st post of 2012 off with the ABC Challenge we got for you and it's the letter "G".
"Go Green" is the motto this time, wether the color or recycling something.

I used the color as I just wanted to use this stampset :)

So here you have my card for you...Very CAS, but I soooooooo love it! :)
Wishing you all a fantastic day with your loved ones around you!Thanks so much for coming over. Hope to see you again alot in 2012. Please visit the ABC Challengeblog as well for more fantastic projects of the DT.

See you later! :)Happy New Year!!!

Hello 2012, goodbye 2011!Wishing you all a fabulous 2012. May all your dreams and wishes come true.
For me, 2011 has been a fantastic year. A lot of things happened, creative and non-creative, and in 2012 a lot of things will also happen :)

Thank you all so very much for all the support, nice words, friendship etc. I got from you all.

A very, very big hug from me to you!

HAPPY 2012!!