Friday, 30 September 2011

Belated Blog Candy & 75.000 visitors

** THIS POST WILL STAY ON TOP TILL 30TH SEPTEMBER 20.00 CET **

Well... almost 75.000 visitors... THANK YOU!!!
Wel, bijna 75.00 bezoekers... BEDANKT!!!

Thank you so very much for all you love and support the last years I had through this blog.
To thank you, I'd like to give out a blogcandy.
It will be open till 30th September 20.00 CET. After that I will pick a random winner. The winner has 48 hours to contact me for claiming the prize, after that timeperiod I will pick another winner.
Bedankt voor alle liefde en support de afgelopen jaren die ik via dit blog heb mogen ontvangen.
Om jullie te bedanken, wil ik graag een blogcandy schenken.
Deze zal geopend zijn tot 30 september 20.00 CET. Daarna kies ik random een winnaar. Deze winnaar dient binnen 48 uur contact op te nemen, anders kies ik een nieuwe winnaar.

What do you have to do?? Uhh... really nothing actually, besides entering your name with the linky-thing and putting the photo on your blog with a link to this candy :)
Wat te doen??
Uhh... eigenlijk weinig, behalve je naam invoeren bij het linky-dinky en deze foto met een link naar deze candy op je blog plaatsen :)
What's in it for you by doing that??
Well... Defenately some of my fave colors are in it (pink, white and red), but also...
1. Some of my fave patterned papers: Tilda and Maja Design.
2. 2 stamps (one of Prima Marketing, one Sugar Nellie)
3. Some ribbons
4. Some more, but you just have to wait and see ;) 

Wat zit er voor jullie in??
Wel, mijn favo kleuren zitten er dus absoluut in (roze, wit en rood), maar ook...
1. Een paar van mijn favo patterned papers: Tilda en Maja Design.
2. 2 stempels (eentje van Prima en eentje van Sugar Nellie).
3. Enkele ribbons
4. Nog wat meer, maar daar zul je even op moeten wachten ;)

Thank you very much for coming over... Hopefully I get some cards done soon :)

Bedankt voor het langskomen... hopelijk krijg ik snel weer wat kaarten gefabriceerd :)

Ps: Unlike some people who do blogcandy's I pay for shipping!! I'm shipping international!!

Ps: Anders dan sommige andere mensen die blogcandy's weggeven, betaal ik de verzendkosten!! Ik verstuur internationaal!!