Sunday, 15 January 2012

ABC Challenge: H for Happy birthday! Magnolia Card

Even though I have to wait 8 months till people can say this to me, over at the ABC Challengeblog we have this challenge: H for Happy Birthday!
Ook al moet ik nog 8 maanden wachten voordat mensen dit tegen mij kunnen zeggen, bij het ABC Challengeblog hebben we deze challenge: H voor Happy Birthday!

I used a Magnolia stamp I recently bought from someone else and it's just perfect for this challenge, so am quite happy with it :)
Ik heb een Magnolia stempel gebruikt die ik laatst van iemand overgenomen heb en deze is dus perfect voor deze challenge, dus ben er behoorlijk blij mee :) (en anders had ik wel een andere stempel in "de collectie" die bij deze challenge past)

Wanted to combine some Magnolia challenges, so this is what I made:
Ik wilde een aantal Magnolia challenges combineren, dus dit is wat ik ervan heb gemaakt:
And a detailphoto so you can see all the glitter...Actually I made 2 colored images, but the first one... uhhmm... thought it was ok to put on the glitter first and than ran through my bigshot with the nesties.... wrong thought! :)
So my image was with loads of glitter and had to make another one... ah well... another experience what I probably won't do again *smile*
Eigenlijk heb ik 2 plaatjes ingekleurd, maar de eerste.. uuhhmmm... ik dacht dat het geen kwaad kon om eerst glitter op het plaatje te doen en dan door de bigshot met de nesties... verkeerde gedachte! :)
Dus dat plaatje zat vol glitter en had dus een nieuwe te maken... nou ja... een ervaring die ik waarschijnlijk niet meer zal nadoen *smile*


Anyways... hope you like the card, now it's your turn to take part in this challenge. We would love to have you join us! :)
Please go to the ABC Challengeblog for the creations the other DT-members have made.
Anyways... ik hoop dat je de kaart een beetje leuk zult vinden, nu is het aan jullie om ook gezellig mee te doen met deze challenge. We zouden het ontzettend leuk vinden als je mee zou doen! :)
En neem direct een kijkje op het ABC Challengeblog voor de creaties van de andere DT-leden.

Thank you very much for coming over and see you later! :)
Bedankt voor het komen en tot gauw! :)


Challenges:
- TOMIC: monochromatic pink and a bow
- Just Magnolia: Sketch
- Paper Sundaes: Pick your fave past challenge (I picked #100, celebrate!)