Wednesday, 29 May 2013

Kleurenkaartenteam Mei: Zwart-Wit/Black-White

Hi there...

It's the last Wednesday of the month, so it's time for the "Kleurenkaartenteam" and this month the colors are "Black-White".

Sometimes you need sympathycards a bit too much in a really short time period :(

Het is de laatste woensdag van de maand, dus tijd voor het "Kleurenkaartenteam" en deze maand zijn de kleuren "zwart-wit".
Soms heb je helaas teveel condoleancekaarten in een zeer korte periode nodig :(