Saturday, 16 June 2012

Spectrum Noir's First Ever Blog Hop


Hi there and welcome to the very first Spectrum Noir Blog Hop!  This week our entire design team has come together to start off summer with a grand celebration of Yellow - the color of summer!

If you have landed here from Leann's blog, you are hopping in the right direction.  If not, pop over to the Spectrum Noir Blog so you do not miss a single stop!
Hi en welkom bij de allereerste Spectrum Noir Blog Hop! Deze week is het gehele DesignTeam bijeen gekomen om de zomer eens goed te starten met een geweldige shout-out voor GEEL - de kleur van de zomer!
Als je hier bent gekomen door Leann's blog te bezoeken, dan ben je op de goede hop-weg. Zo niet, ga dan even naar het Spectrum Noir Blog, zodat je geen enkele stop zult missen van deze hop! :)


And this is the project I like to show you. Have to admit I'm not really a "yellow-type of person", so it was hard to find yellow colors in my paperstash, but yeah... I like the outcome very, very much :)
En dit is het project dat ik jullie graag wil laten zien. Ik moet toegeven dat ik niet echt een "geel-type qua persoon" ben, dus het was een behoorlijke uitdaging om gele papiertjes in m'n papierverzameling te vinden, maar... ik vind dit project toch wel héél erg leuk! :)


And a detailphoto, so you can see the glitter as well..


And even though I'm not a yellowtype of person, it was really easy to color Tilda.

I used the following colors:
Skin: FS1, FS2, FS3, FS4, FS8, CR3
Hair: TN7, TN8, TN9, EB4
Dress and wings (yellow part): GB2, GB3, GB4, GB5, GB6, blender
Shoes and wings (turquoise part): GT2, GT3, BG1
Ground: BG1, BG2, BG3
Shading around Tilda: BT1, BT2

Hoewel ik geen geelkleurig type ben, was het echt heel gemakkelijk Tilda in te kleuren.
Ik heb de volgende kleuren gebruikt:
Huid: FS1, FS2, FS3, FS4, FS8, CR3

Haren: TN7, TN8, TN9, EB4
Jurk en vleugels (geel): GB2, GB3, GB4, GB5, GB6, blender
Schoenen en vleugels(turquoise): GT2, GT3, BG1
Grond: BG1, BG2, BG3
Shaduw rondom Tilda: BT1, BT2

I'm always working from light to dark and back to light again. I think it's the easiest way, but hee... the best part of it all is you can also start with the darkest color going to the lightest one. Just what you feel most comfortable with.
I also used my BG1 for making the shoes and wings (turquoise parts) just a little less turquoise. Love this pen, specially when not using bright colors in your patterned papers. You can really soften your color by coloring this one as last.
Ik werk altijd van licht naar donker en weer terug naar de lichtste kleur. Ik denk dat dit de gemakkelijkste weg is, maar... het mooie hiervan is dat je zelf kunt beslissen of je dit ook doet óf dat je werkt van donker naar licht en weer terug naar donker. Net wat je zelf het prettigste vindt werken.
Ik heb ook mijn BG1 marker gebruikt om de schoenen en vleugels (turquoise gedeelte) een beetje minder turquoise te maken. Ik ben echt dol op deze marker, vooral als je niet al te felle kleuren in je papier hebt zitten. Je kunt dan de kleur net wat minder fel maken.We are excited to announce that our new Spectrum Noir website and blog is up and running. If you have not had a chance to check out all of the great tutorials, tips, suggestions and samples our design team has posted, today is a great day to take a peek.  Before we get to the rest of the blog hop, how about we add a bit more excitement?  Spectrum Noir is going to award one lucky winner with a full set of 72 Basic Spectrum Noir Pens!  Yes, that's right...all twelve sets of six pens each.
We zijn ontzettend blij dat de nieuwe Spectrum Noir website en blog in de lucht zijn. Als je nog niet de kans hebt gehad om een kijkje te nemen, doe dit, want er staan geweldige tips, uitleggen, suggesties en voorbeelden op die het DT heeft gemaakt en vandaag is een geweldige dag om dit allemaal te bekijken (zeker gezien het weer ;)).
Voordat we verder gaan met de bloghop, waarom niet wat spanning wat verhogen?? :)
Spectrum Noir geeft namelijk 1 lucky winnaar een hele set van 72 Basic Spectrum Noir markers weg! Jawel... Alle 12 sets van 6 pennen in iedere set.
Entering to win is easy.   Leave a comment on the Spectrum Noir Blog Hop Post telling us one fun new thing (tip, trick, interesting combination of colors, etc) you learned about the Spectrum Noir markers while hopping with us this week.  A random winner will be drawn using random.org and posted on our blog at 9:00 AM GMT, Saturday, June 23, 2012 so be sure to check back with us to see if you have won!
The lucky winner will have one week to claim their prize or a second winner will be chosen.
Het is gemakkelijk om te winnen.
Laat een commentaar achter op Spectrum Noir Blog Hop Post en vertel een nieuw, leuk, interessant ding (tip, truc, geweldige kleurencombinatie, etc.) die je hebt geleerd tijdens deze Spectrum Noir bloghop deze week.
Een random winnaa zal getrokken worden met random.org en wordt vermeld op het Spectrum Noir blog om 9:00 am GMT (10 uur 's morgens Nederlandse tijd) op zaterdag 23 juni 2012, dus neem zeker nog een kijkje om te zien of je hebt gewonnen!

How about a bonus chance to win?  If you add our blinkie to your blog and mention in your comment that you've done so, you will be entered into a second contest to win a $25 gift certificate USA or £25 voucher in the UK to be used on any Spectrum Noir product at Crafter's Companion US or UK websites (the US or UK site).
To add the Blinkie, simply download the code from the downloads section on the Spectrum Noir Blog and place it prominently in the sidebar of your blog. Do not forget to let us know in your comment on the Spectrum Noir Blog Hop Post  that you have added the blinkie to your blog!
En wat te denken van een bonuskans om te winnen?? Als je het blinkie op je blog zet en in je commentaar zet dat je dit hebt gedaan, dan zul je meedingen in een tweede prijs om een $25 certificaat USA of £25 voucher UK te winnen, dat gebruikt kan worden op alle Spectrum Noir producten bij Crafter's Companion USA of UK (USA of UK website).
Om de blinkie toe te voegen, download de code van de download-sectie op het Spectrum Noir blog en plaats dit prominent in de sidebar van je blog.
Vergeet niet in je commentaar te vertellen op de Spectrum Noir blog hop post, dat je de blinkie aan je blog hebt toegevoegd!


Now, hop on over to the next amazing blog and check out what Linda has to share!  In case you get lost along the way, here is the entire hop order:
Nu is het tijd om naar de volgende blog te hoppen en te kijken wat de geweldige Linda (echt waar... die kan zooooooooo mooi kleuren!!) je te bieden heeft! Indien je de weg kwijtraakt, hier is de gehele bloghop volgorde:

Angélique <--- You are here!


Thanks for joining us today, and best of luck on winning a 72 piece set of Spectrum Noir pens (and maybe even a gift certificate)!

Bedankt voor het meedoen en succes met het winnen van een 72-delige set van Spectrum Noir markers (en misschien zelfs wel een gift certificaat)!


Challenges:
- Midweek Magnolias: 1 ribbon, 2 buttons, 3 flowers
- EmercengyCrafters: Anything with wings
- Paper Crafting Journey: Colour it up
Southern Girls Challenge: Things with wings