Thursday, 4 August 2011

DWYT Sketch #97 Time to say goodbye...

Hi there and welcome to another DWYT sketch, this time made by me :)


Unfortunately it will be my last one *sniff* I will make for this DT.
School will start within a few weeks and next year will be a tough one. Will not go into details, but I really need my energy and need to focus on myself.
Normally I can find a good balance, but have to find it this year a bit better, so I made this tough decision to stop with this DT :(

Hi en welkom bij een nieuwe DWYT-schets, deze keer weer door mij gemaakt :)
Helaas zal dit mijn laatste schets zijn die ik voor dit DT maak.
Het werk start binnenkort weer en komend jaar wordt een pittig jaar. Zal niet in details treden, maar ik heb mijn energie nodig en moet dus even richten op mijzelf.
Normaal gesproken kan ik een goede balans vinden, maar dit jaar moet ik het iets rustiger aan doen, dus heb de moeilijke beslissing genomen om met dit DT te stoppen :(But.... I'm not gone yet... so here you have my last sketch:
Maar.... ik ben nog niet vertrokken, dus hierbij mijn laatste schets:

And the card:


And some detailphotos:
So this is it for me.... the last one *sniff*
Please visit the DWYT-blog for more info and to see the other creations from the DT-members.

Last of all I'd like to thank all of you for your sweet comments and support during this year I was a DT-member of the DWYT-blog. Thank you! I hope you will continue to visit me :)

*edit*
I will still be creative, also be posting on this blog, just not this DT ;)
And I defenately will be using my Maggies a lot, and the ones that Magnolia will bring out in the future (even though I defenately don't like their increased prizes!)


Zo... dit is het voor mij, de laatste *snik*
Neem een kijkje op het DWYT-blog voor meer info plus DT-call (!!!) en om de creaties van de andere DT-members te zien.

Tot slot wil ik jullie graag bedanken voor jullie lieve commentaar en support tijdens het afgelopen jaar dat ik DT-member voor het DWYT-blog mocht zijn.
Bedank! Ik hoop dat jullie mij willen blijven bezoeken :)


Challenges this card is playing in:
- Dutch Magnolia Lovers: Bingo (wit, roze, bloemen)
- The Paper Shelter: Flowers
- For Fun Challenges: Anything goes
- Anything goes: Flowers
- Scrap&More: Zeg het met bloemen