Friday, 29 April 2011

Zeer speciale dag/very special day!

Hi! (please scroll down for the English version of my story...)


Eigenlijk zou ik vandaag voor de tv hebben doorgebracht om het huwelijk van Kate & Will te zien, maar dit vond ik vele malen belangrijker!

Normaal gesproken zet ik geen persoonlijke dingen hier op mijn blog neer, maar vandaag is het anders.
Misschien hebben jullie weleens gehoord van de Make a Wish-foundation, ofwel de Doe Een Wens-stichting zoals het hier in Nederland heet.
Vandaag is het World Wish Day, ofwel Wereldwijde Wensdag waarop bekende mensen die iets voor deze stichting hebben gedaan in het zonnetje worden gezet en de stichting op deze manier extra aandacht vraagt voor wat zij doen.

In Nederland is vandaag voor het eerst een speciale award uitgereikt aan een bekende Nederlander die zich op een bijzondere manier voor deze stichting het afgelopen jaar heeft ingezet.

Voor mij is het een speciale dag, omdat deze award vernoemd is naar een nicht van mij die helaas veel te jong is gestorven aan CF, cystic fybrosis, ofwel taaislijmvliesziekte.
Ze was 1,5 jaar ouder dan mij en het oudste kleinkind. Inmiddels ben ik dat geworden na haar overlijden, maar zo voelt het voor mij na al die jaren nog steeds niet.
Deze ziekte is erfelijk, door een bepaald gen wordt dit doorgegeven en zo'n 1 op de 30 Nederlanders draagt dit gen bij zich zonder dat je dit zelf waarschijnlijk weet.
Je kunt je hiervoor laten onderzoeken. De kans dat ik draagster ben van dit gen is zeer gering.

Maar back to topic....
Ik mocht als familiezijnde bij de uitreiking, die door het zusje van m'n nicht werd gedaan, aanwezig zijn.
Ik kan nu nog niet zeggen hoe het geweest is, ben nu in Amsterdam, de uitreiking is net geweest, het zal vast geweldig zijn, aangezien ik deze blogpost vooraf heb klaar gezet om online te gaan *erg handig van blogger!!*

Reden dat ik graag bij de uitreiking wilde zijn is dat, nu inmiddels 21 jaar geleden, mijn nicht een ontzettend geweldige dag dankzij de Doe een Wens-stichting gehad heeft.
Toen moest het geld nog bij elkaar gefietst worden om haar wens, een aflevering bijwonen van "Zeg eens Aaaa", in vervulling te laten gaan.
Zij was het eerste wenskind van de stichting.
Inmiddels heeft de stichting ruim 3700 kinderen een dag van hun leven bezorgd door de wens van deze kinderen in vervulling te mogen laten gaan. Hoe speciaal is dat??!!
Mijn nicht had de dag van haar leven en in gesprekken met haar vond ze het geweldig en de foto van haar met twee acteurs uit de serie staat op mijn netvlies.

Doe een Wens is afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven etc., krijgt geen overheidssteun.
Ik hoop met mijn blogpost duidelijk gemaakt te hebben dat, ook al is je gift klein, je daadwerkelijk een verschil kunt maken voor kinderen die levensbedreigend ziek zijn. Door bij te dragen aan hun wens.

Ik was 11 toen mijn nicht op haar 13-e verjaardag begraven werd, de zon scheen heerlijk die dag en de blauwdruifjes bloeiden volop.
Ik steun de Doe een Wens-stichting met mijn hart, omdat ik weet dat het voor een kind veel kracht geeft en zou het fijn vinden als deze blogpost ook een beetje verschil voor een kind kan uitmaken, door jullie op deze stichting te wijzen.

Laat de wens van een kind een stukje dichterbij komen!

Bedankt voor het lezen van dit persoonlijke verhaal...

--------------------------------------------------------------------------

I normally would have watched today's marriage of Kate & Will, but I thought this was so much more important!

Normally I'm not a blogger about personal stuff in life, but today it's different.

Maybe you've heard of the Make a Wish Foundation, or the Doe Een Wens-stichting like it's called overhere in The Netherlands.

Today it's World Wish Day, where famous people will be honoured by doing special things for this organisation, so this organisation will have a bit more attention for what they do.

Today there's been given a special award to a famous Dutch person who has expressed himself for the past year for this organisation.

For me it's a special day, because this award has been named after a niece of mine who died very young of CF, cystic fybrosis. She was 1,5 year older than me and the eldest grandchild of my grandparents. Now I am their eldest one, but I always tell people I'm not, I still have a niece.

CF is genetic, it's gen is passed and about 1 out of 30 Dutch people carries this gen, even by not knowing they have it.
You can have a test to know. The chance I carry this gen with me is very, very little as one of my parents isn't a carrier of it. It's all being researched for.

But back to topic :)

As a member of the family I was able to be at the award delivery which was done by the sister of my niece.

I can't say how it was, as I'm still in Amsterdam, it must have been awesome, as I sceduled this post to go online *love blogger for doing this!!*

The reason I wanted to be there is, even it's been 21 years ago, my niece had an incredible day thanks to the Make A Wish Foundation, or Doe Een Wens-stichting.

During those days, people went on a cycling tour to make her wish, being at the making of a very popular 80-90's show, "Zeg eens Aaaa", come true.
She was the first person whoes which came true by the Make A Wish Foundation, Doe Een Wens overhere.
Nowadays over 3700 wishes of children have come true.
Think that's pretty amazing!!

During some conversations with her she told me she had the day of her life and the picture of her with two actors of that show are things I will never forget.

Doe Een Wens is depending on donations of people, companies, etc. they do not get any government support overhere in the Netherlands.

With this blogpost I hope I have made myself clear, that, even though your gift is a small one, you really can chance the life of children who have a life-threatening disease by helping making their wishes come true.

I was only 11 when my niece was buried on her 13th birthday, sun was shining delightfull and the blue grapes were blooming.

I support the Make A Wish Foundation, Doe Een Wens Stichting, because I know it will give children power and I would love this blogpost to make a difference for a child as well, by attending you on this organisation.

Let the wish of a child come a little bit closer!

Thank you for reading this personal story...Thursday, 28 April 2011

DWYT Sketch #83

Hi there!

It's Thursday, 00:00 CET, so time for another DWYT-sketch. Last week I didn't find any time to make one due to busy times at work, but this week... I'm back :)

I used some SU-supplies I had at my desk and when looking through some ordners full of stamps, I came across these "oldies".  Love them! Unfortunately the shop closed a few years back, they always had such an amazing style and just loved going there.

Anyways... here's this week's card:Thank you very much for coming over! Please visit the DWYT-blog for more inspiration from the DT and I'd love to visit you while playing with this week's sketch.
Oh, next week it will be my turn for the sketch :) Already finished that one, but you'll have to wait till next week *lol*

See you later! :)


Monday, 25 April 2011

Magnolia-Licious Christmas All Year Long April Bloghop

Hi there!

Even though we celebrate 2nd Easter Day overhere I'd like to welcome you to the Magnolia-Licious Christmas All Year Long April Blog Hop.
It's the second time I'm participating and I'm really enjoying it!

If it's correct, you've came here after visiting the Magnolia-Licious Christmas All Year Long Blog, the starting point for today and I'm the first person on the hop this month.
At this blog there's a bloghop every 25th of the month.
And as I really don't like all the stress at the end of the year with making Christmascards I thought this was one of the ways to get a little less stressed :)
So I decided to participate and it also challenges me to use my Christmas Maggies all year long.

Anyways... here's the card I made for this hop: And a detail of the image with all the sparkles:
Thank you very much for coming over. Your next stop on the hop is Becca and she's got something amazing to share with you!

Thanks again for taking the time to come over and see you later! :)


This card will participate in the following challenges:
- Just Magnolia: Sketch
- The Crafty Pad: Circles
- Paper Sundaes: Pearls and sparkle (please see challenge rules at their blog)
- Sparkles Forum Challenges: Anything goes

Sunday, 24 April 2011

Oldie but goodie stamp on card

Hi there and Happy Easter! Hope you're having a good one!

I'd like to show you a card I made recently. I went through my stash of stamps and found these oldie but goodie stamps from Sweet Ebony. They are one of the sweetest stamps I have in my collection, but have to admit I use them way too little.
I bought this one from someone else, and I'm really happy with this stamp overhere :)

Anyways... back to the card, here you have it:


As the text stamp says: have a Sunshiney day! Hope you're having a sunshiney day or you had one!


Thank you very much for coming over!

Enjoy the rest of your day and see you later! :)


Saturday, 23 April 2011

Instyle Stamps April Inspiration Challenge

Hi there!


Over at Instyle Stamps it's time for another Inspiration Challenge and here's the photo that gets you inspired:


I made it a Birthday card:


I made it with a sketch I found online, but totally forgot where, so please tell me if you know...thanks! :)

Thank you very much for coming over!

Friday, 22 April 2011

Christmas card

Hi there!

It's way too hot overhere for this time of year but I'm really enjoying it!
Today I'd like to show you a card I just made a few minutes ago. It's a really easy one to make because of the awesome stamps of WaltzingMouse and the nestabilities that fit those stamps just perfectly!
And with a little Stampin'Up goodies, it's easy!

I just came across the WaltzingMouse Sketch Challenge about an hour and a half ago and just knew I wanted to make a card like this.
So here you have it...Thank you very much for coming over!

See you later! :)


Wednesday, 20 April 2011

ABC Challenges: S is for Sparkle! Magnolia Easter card

Hi there and welcome to another ABC-Challenges challenge.
This week it's S for Sparkle!

Seriously, I'm not a bling-bling girl, but a little sparkle every now and then doesn't hurt, so I added some sparkles on Tilda's dress and the Easter eggs and here you have it to see for yourself...


And, as always... a detailphoto where you can see the sparkle a bit better...Thank you very much for coming over! Hope you enjoyed the Easter card. I will probably send this one to my grandmother or my parents, not quite sure yet.

Anyways...thanks again and please visit the ABC-Challengesblog for the creations the other DT-members made, they are awesome! And why don't you join in all the fun?? Would be great to see you there! :)

See you later!

This card is also playing in the following challenges:
- Ambers' Crafts and stuff: Ribbon & bows
- Cooking it up with Katie: Flowers, for a lady and pink
- Crafts and me challenges: Sweet and pink
- Belli Challenge: Eggs/bunnies (Tilda's holding eggs in her skirt)
- For Fun challenges: Easter
- Penny's challenges: Easter
- Sisterhood of crafters: Easter
- A Spoonfull of sugar: Let's celebrate (celebrating Easter)
- My time to craft: Easter wishes
- Papertake weekly: Spots and stripes
- Craft your passion: Spotted (use dots)
- Magnolia stamp lovers: Easter
- Dutch magnolia lovers: Spring inspired
- Sentimental Sundays: Celebrate Spring/Easter
- Stamptacular Sunday: Magnolia-licious
- Craft your days away: Easter
- Daring cardmakers: Spring or Easter
- Totally papercrafts: Springtime
- Paper romance: paper flowers

Tuesday, 19 April 2011

Delft Tile Technique card

Hi there!

I'm not into swapping the way I used to do years ago, but every now and then I like to join a swap and this swap was hosted at one of my yahoogroups where we were challenged to make a Delft Tile Techniquecard. Never tried that technique before and living near Delft, I just knew I wanted to join in all the fun :)

And here you have it... my card...I wanted to use the blue-white colorcombo as those are the colors used for the tiles (and other stuff you can buy).
Wanted to send my swappartner Dianna a small present with this card. First I wanted to send here a typical Delft tile colored product, but those are way too expensive *sorry*, or I had to buy her a fake one, but don't like those products, I just want quality, so bought her a card from The Netherlands. Hope she will enjoy that as well ;)

Anyways... that's all for now. Thanks for coming over and see you later! :)


Thursday, 14 April 2011

DWYT Sketch #81

Hi there!

It's Thursday, 00.00 CET, so that means another DWYT-sketch for you!

I totally love the layout of this week's sketch, adjusted it a bit, my image isn't in the center of the card, but I think sketches are there for your inspiration and you have all the right to adjust them a bit :)

Anyways... I made a card I really don't like to make a lot, but are also necessary in life every now and then. I have a couple of sympathy cards already made, so I don't have to make one (or more) when they're really needed.

But here's the card. Inked the image only once, but stamped three times with it, that's where I got the lighter colors from. Think the image is just perfect for sympathy-cards.This is my card for this week's DWYT-challenge. I would really appreciate it if you are able to visit the DWYT-blog for more inspiration from the DT.
And while you're there, why don't you just join us as well?? :) Would love to visit you!

Thanks for coming over and see you later! :)


Sunday, 10 April 2011

New 4x4 card

Hi there!

Thanks for jumping to my blog :)
Hope you're having, or going to have, a special Sunday. Overhere the sun will be shining a lot so I've heard, so I'm wondering if this will happen after the drama that happened yesterday overhere in The Netherlands, Alpen a/d Rijn to be more precise.
My thoughts are with the people who are still in the hospital fighting for their lives, the people who saw it all happen, the people who lost loved ones and just everybody envolved. There's just no way to describe it all.....

But let's go to something else... made this card yesterday. Just using some scraps I wanted to use. Made it a 4"x4" card.
Once I used the die, I stamped the image with Baja Breeze, then again with Versamard and afterwards I put some holografic embossingpowder on top to make it shiny and heatembossed the powder. Really easy to make.
This card didn't take me longer than 15 minutes to make, just perfect! :)

Anyways... here you have it:


And from another angle:


This card will play in the following challenges:
- PTI: Make it monday: Heat embossing
- Craft your days away: Spots & Stripes
- Our creative corner: It's a Tea Party
- Crafty Catz Weekly challenge: Embossing
- MamiDoodles: Use diecut or punch
- Crafts & Me Challenges: Glitter
- Craft your passion: Anything goes
- Pink Paper Paradise: Anything goes
- Gingerloft: We've got the blues


Thanks for coming over to visit!

See you later!

Thursday, 7 April 2011

DWYT Sketch #80

Whoopsie... made a mistake a couple of minutes ago.... sorry...

Hi there!

It's Thursday, 00:00 CET, so time for another DWYT-challenge. Are you ready?

This week I created another Christmascard. Think I should be finished by Christmas seeing my pile of cards growing week by week and I totally love it! :)

Anyways.. here's my take on this week's sketch:


And a detailphoto so you can see the glitter a bit better:Thank you very much for coming over. Please visit the blog for more inspirational cards and I would love to visit you if you're playing this week :)

See you later and enjoy your day, I will be sleeping when this post is going live :) I just looooooooove blogspot for sceduling posts :)


Wednesday, 6 April 2011

ABC-Challenge: Ribbon

Hi there!

Welcome to another ABC-Challenge. This week it's time for the R for Ribbon.
And boy oh boy... do I looooooooooove ribbon! :)
Think I can run a little ribbonshop *lol*, but for some reason sometimes I still can't find the perfect ribbon for a project. But with SU-products it's really easy as most of the colors have ribbon as well, so just perfect!

Well... back to the challenge :)
I wanted to keep this challenge CAS, Clean And Simple, so didn't add to much to the card.
So here you have it...


And a little detailphoto to see the diamonds on the butterflies...Did you notice I used the same butterflies I used on Sunday's cards? I bought that punch only about 1,5 week ago and was in doubt for a long time wether or not to buy it, but wow... I sure can't live without this punch anymore! I loooooooooove it!

Anyways... I hop you've enjoyed my card.
I'd appreciate it if you're able to go to the ABC-challengeblog to see what the other DT-members made. They sure did rock this week as well!
And while you're there... why don't you just play along? I know a lot of you people loooooooooove to use ribbon on your projects *lol*

For now it's time to say goodbye and see you later!


Sunday, 3 April 2011

DWYT Sketch #79

Hi there!

Welcome to another DWYT-sketch. This time made by me :)
This post should have gone online last week, but due to circumstances... well... things can happen, but here I am with my card, hope you will still like it *lol* I do anyway ;)


And a detailphoto...


And here's the sketch I created:


It would be nice if you are able to join us this week at DWYT-challenges. Would love to bring you a visit ;)

Next challenge will go online next Thursday at 00.00 am CET.

Thanks for coming over and see you later!


This card is also playing in the following challenges:
- By the cute and the girly: Cute and girly
- Just Magnolia: Anything goes
- Magnolia Stamp Lovers: Ribbon
- Totally Tilda: Sweet Treat Tilda
- Dutch Magnolia Lovers: Anything goes


4 Sunday Afternoon CAS cards

Hi there!

Have you also enjoyed yesterdays weather? The sun was shining all over the place, I even went cycling without a coat on! Hardly to believe as I live near the coast, but it really was awesome and so enjoyed it!

But today... uhh... it's a bit colder, so perfect for some crafting :)

Have created some CAS cards today. Same sketch, but totally different cards, which I like. That way you can easily create loads of different cards without thinking a lot *lol*


Anyways... here's a compilation of all of them together:
And here are the cards I've created:

All these cards are playing in the following 2 challenges:
- Clean and simple stamping: Sketch
- CCEE Stampers: BUTTONS, BUCKLES, BOWS, BRADS.....NOT!!!!!


This card above is playing in the following challenges:
- Saturday Challenge: Butterflies
- Southern Girls Challenge: Add an animal
- A La Card Monkey: NatureThis card above is playing in the following challenge:
- Annabelle Stamps: Orange, purple and neutral: 


This card above is playing in the following challenges:
- Little Claire's: Spring celebrations
- Off The Wall Craftiness: Photo inspiration:


Thank you very much for coming over!


Enjoy your day and see you later! :)
Saturday, 2 April 2011

Basic Grey challenges: More than 1 fold

Hi there!

Welcome to another BasicGrey Challenges Challenge and this time the challenge is "More than one fold".
While cleaning up my scraproom I came across some fantastic Sizzixdies which haven't seen the BigShot yet, so thought it was a good thing to use one of them for this challenge to create this lovely bag PLUS this die is full of folds, just perfect! :)
Made this little bag for someone special who really deserves it.

This little bag is kinda out of the "normal" things I show overhere, nevertheless I totally love working this vintage style as well with those cute papers and laces.


And a close-up...Thanks for coming over!
Please visit the BasicGrey Challenges blog as well so you can see the fabulous creations the other dt-members made :)

See you later!! :)


This bag is also playing in the following challenges:
- Just add ink: Just add a box or a bag
- GirlsCardsChallenge: Cadeauartikel

Friday, 1 April 2011

Wags'nWhiskers challenge: Ribbon & Lace

Please scroll down for the last Teddy Stampers challenge...


Hi there!

It's time for another Wags'nWhiskers Challenge. This time the theme is "Ribbon & Lace" and this is the card I've created:


Have to say I lifted the image a bit with some 3D tape. Love that tape!

And here's a close-up so you can see all the glitter...Thanks for coming over! Please visit the Wags'nWhiskers blog for more inspiration from the DT!
And we would really love you to be a part of this challenge as well and I'd love to come visiting your blog :)

Take care and see you later!