Monday, 10 January 2011

Wags'nWhiskers Blog Hop!!!

Hi there and welcome to the Wags 'n Whiskers bloghop where we will introduce all the new releases: the pin-ups!
Hi en welkom bij de Wags'nWhiskers bloghop waar we jullie de nieuwe releases zullen voorstellen: de pin-ups!

If it's correct, you've came here after visiting Nikki's blog. If not, please start at the beginning, the Wags 'n Whiskers blog so you don't miss anything the DT-members made.
Als het goed is, ben je hier gekomen nadat je Nikki's blog hebt bezocht. Zo niet, start dan bij het begin, het Wags'nWhiskers blog, zodat je niets zult missen wat de DT-members hebben gemaakt.

I made a card with Marilyn (just love that name for this stamps!), here it is...
Ik heb een kaart met Marilyn gemaakt (vind deze naam helemaal geweldig voor deze stempel!), hier is ze...I just looooooooove the glitter all over her skirt and shirt. Wrinkled the ribbon a bit.
Vind de glitter bij haar shirt en rok geweldig en heb het ribbon een beetje omgevouwen.

Hope you love it as well as I do. Think this card will be used for a family member's birthday :)
Ik hoop dat je deze ook leuk vindt. Ik denk dat ik deze kaart voor een familielid zal gaan gebruiken. :)


The new releases will be in store at 13.00 pm CET, 12.00 pm GMT, 7.00 am EST
De nieuwe releases zullen vanaf 13.00 CET, 12.00pm GMT, 7.00 am EST, in de winkel verkrijgbaar zijn.

Next stop on the hop is Mariska, she made something awesome! :)
De volgende stop tijdens deze hop is Mariska, ze heeft iets geweldigs gemaakt! :)

And don't forget to leave a comment as there's something for you to win!! Oh yes! You can win by just commenting on the blogs. There will be 3 random blogs chosen which can pick a winner. And that winner wins 2 rubber stamps!! Whoowhoo!! So 3 prizes of 2 stamps!! So what are you waiting for??!!
En vergeet niet om een berichtje achter te laten bij deze post, want er is ook iets voor jullie te winnen! Echt wel! :) Je kunt iets winnen door berichtjes achter te laten bij de andere blogs. er zullen 3 willekeurige blogs gekozen worden waar een winnaar wordt getrokken. En die winnaar wint 2 rubberstempels! Whoowhoo!! Dus 3 prijzen van 2 stempels!! Waar wacht je dus nog op??!! :)

The bloghop will close this Saturday, 15th January at 6.00 am CET
De bloghop zal zaterdag 15 januari om 6.00 am CET sluiten.